Społeczeństwo obywatelskie

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWOŁANA

W związku z podpisaniem Zarządzenia nr 151/2011 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 WRZEŚNIA 2011r. w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz powołania jej członków informujemy, iż w skład Rady powołani zostali:

1.Przedstawiciele administracji publicznej w składzie:
- Krzysztof Drobina ? przedstawiciel Wojewody Opolskiego
- Teresa Ceglecka-Zielonka ? przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego
- Ryszard Donitza ? przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
- Andrzej Mazur ? przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
- Barbara Kamińska ? przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego
- Adam Maciąg ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Stanisław Mazur ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Irena Barczyk ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
- Izabela Podobińska ? przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego

2. Przedstawiciele sektora pozarządowego w składzie:
- Rafał Bartek ? Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
- Jadwiga Fatyga ? Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
- Kazimierz Jednoróg ?Fundacja ?Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
- Janusz Kalupa ?Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Strzelcach Opolskich
- Tomasz Kosmala ? Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Piotr Koziol ?Stowarzyszenia Budkowice
- Zdzisław Markiewicz ?Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
- Anetta Sałacka ? Ludowy Klub Jeździecki ?Lewada?
- Monika Witkowska - Kubas ?Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ?Alternatywa? ? S.A.P.R.A


Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie- dyżury w rewirze dzielnicowych
Program pomocy ofiarom przestępstw
Cel projektu : zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób narażonych na doznawanie przemocy, zwiększenie form dostępnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc
Odbiorcy : osoby uwikłane w przemoc zgłaszające się po pomoc do rewiru dzielnicowych komendy powiatowej policji w Prudniku
Termin realizacji: luty 2009r- do nadal
Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.