Grupa nawroty

Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych będących w końcowym etapie lub po procesie leczenia.

Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 15:30 ? 17:30

Choroba alkoholowa jest nieuleczalna oraz przewlekła, cechy te czynią możliwość powrotu do nałogu bardzo realnym. W związku z taką specyfiką profilaktyka nawrotów staje się kluczową kwestią w psychoterapii uzależnień. Podstawą pracy z osobą uzależnioną jest założenie że osoba która doświadcza nawrotu przeżywa serie konkretnych problemów wynikających z uaktywnienia się psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Konsekwencją tego ?procesu? może być lecz nie musi powrót do zażywania narkotyków lub alkoholu. Podczas pracy w grupie pacjenci uczą się, że w pierwszej kolejności powinni uzyskać wgląd w psychologiczne mechanizmy nawrotu oraz uświadomić sobie sytuacje, w której się znajdują, a następnie w oparciu o wyuczone umiejętności rozpocząć działania zaradcze. Osoba uzależniona która ukończyła podstawowe poziom terapii mają deficyty interpersonalnych umiejętności, trudności w relacji z bliskimi osobami, zaburzony obraz siebie oraz trudności w radzeniu sobie z konstruktywnym przeżywaniem niektórych emocji. Wszystkie te uwarunkowania chorobowe osoby uzależnionej mogą być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną nawrotu choroby oraz brakiem zadowolenia ze swojego nowego stylu życia, co skutkuje brakiem motywacji do stałego dbania o swoją trzeźwość.

Zasadniczym celem jest przygotowanie pacjentów do zapobiegania nawrotom oraz poradzenia sobie z nimi kiedy ich już doświadczą a w konsekwencji wzmocnienia i pogłębienia ich trzeźwości.


Spodziewane efekty:

 • wzmocnienie wiary we własne siły,
 • tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich,
 • szukanie wsparcia i umiejętności udzielania wsparcia,
 • wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężenie problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,
 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
 • nauka pełnienia ról społecznych np. odpowiedzialny rodzic, pracownik,
 • zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień,
 • wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,
 • wzmocnienie motywacji do samorozwoju,
 • nabycie umiejętności świadomego przeciwdziałania nawrotom choroby.
Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.