mgr Danuta Pikul - Schulz - sekretarzowa zarządu

magister pedagogiki resocjalizacyjnej

licencjat z politologii
Terapeuta kryzysów i przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Studium Interwencji Kryzysowej - Grupa Interwencji Psychologicznej ARCAN
Studium Readaptacji Społecznej
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA
Szkolenie kompetencyjne do Pracy ze Sprawcami Przemocy PARPA
Animatorka równości szans
* Szkolenia warsztatowe:
- " Samobójstwo- wskazówki do interwencji i zarys działań presuicydalnych",
- "Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy",
- "Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie i wspieranie pracowników",
- "Niebieska karta i co dalej"
- "Diagnozowanie i terapia dzieci z FAS",
- " Pierwsza pomoc przedmedyczna",
- " Równość szans w podmiotach ekonomii społecznej",
- "Public Relations",
- "Pomoc psychologiczna: budowanie kontaktu i wsparcia"
- ? Rozwiązywanie problemów przemocy wobec dzieci i młodzieży?,
- "Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych",

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.