Trwające Projekty

bezpieczeństwo on line

bezo on line maly

trzeźwość jest wyborem nie przymusem

już niebawem więcej informacji

PUNKT DLA OSÓB W KRYZYSIE Program Partnerski WSPÓLNA DROGA

PARTNERSTWO DLA RUCHU SPOŁECZNEGO WSPÓLNEJ DROGI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY W:

"PUNKCIE KONSULTACYJNYM DLA OSÓB W KRYZYSIE":


- DYŻUR TERAPEUTY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY: WTOREK 15.30-17.30

- DYŻUR PRAWNIKA: ŚRODA 15.30-19.30

- DYŻUR INTERWENCYJNY: WTOREK 7.30-15.30

ŚRODA 7.30-15.30

- DYŻUR LEKARZA PSYCHIATRY: WTOREK 14.00-16.00

- DYŻUR TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ : PIĄTEK 16.00-18.00

- OPIEKA NAD DZIEĆMI :

dla wszystkich rodziców podczas korzystania z porad prawniczych, psychologicznych      terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym  oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku.

Po wcześniejszym zgłoszeniu nam zapewnimy też opiekę wszystkim rodzicom korzystającym z terapii w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Telefon kontaktowy 77 436 47 00.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program jest współfinansowany przez Fundacją Wspólna Droga ? United Way Polska

 


"Ruch społeczny WSPÓLNA DROGA polega na dobrowolnym współdziałaniu ludzi różnych środowisk, zaangażowanych w działania profilaktyczne, edukacyjne i filantropijne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które prowadzą do poprawy ich życia w wymiarze psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym.

Celem partnerstwa z ruchem społecznym WSPÓLNA DROGA jest aktywizacja i lepsze wykorzystanie możliwości poszczególnych organizacji do udzielania skutecznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w trudnej sytuacji dzięki współpracy i wymianie doświadczeń oraz promowaniu dobrych praktyk w ramach poszczególnych obszarów problemowych.

Działalność ruchu społecznego WSPÓLNA DROGA prowadzona jest w oparciu o pięć programów skierowanych do osób potrzebujących opieki i wsparcia. W działaniach duży nacisk jest położony na aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w przezwyciężaniu bezradności życiowej:

1.    Pokonywanie niepełnosprawności ? Program dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, w tym cierpiących na autyzm, porażenie mózgowe, wady wzroku i słuchu oraz niesprawnych ruchowo. W latach 2011-2016 tematem wiodącym będzie wspieranie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu NIKIFORY oraz poprawa sytuacji osób głuchoniewidomych w ramach projektu ?Partnerstwo dla osób głuchoniewidomych?.

2.    Towarzyszenie w chorobie ? Program adresowany do przewlekle, ciężko i nieuleczalnie chorych, m.in. na nowotwory, stwardnienie rozsiane, Alzheimera, Parkinsona i choroby psychiczne. W latach 2011-2016 tematem wiodącym będzie profilaktyka i wsparcie psychologiczne w przebiegu choroby nowotworowej.

3.    Pomoc w kryzysie ? Program skierowany jest do osób, które były ofiarą przemocy domowej lub nieszczęśliwych wydarzeń. Pomoc otrzymują także matki samotnie wychowujące dzieci, osoby bezdomne i bezrobotne oraz dzieci pozbawione opieki. W latach 2011-2016 tematem wiodącym będzie kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i w ramach projektu ?Pokonaj kryzys?.

4.    Godna starość ? Program adresowany do samotnych, chorych i ubogich osób starszych. W latach 2011-2016 tematem wiodącym będzie wolontariat osób starszych w ramach projektu ?Senior(ina) wolontariusz?.
5.    Kromka chleba ? Program skierowany do dzieci i osób żyjących w ubóstwie. W latach 2011-2016 tematem wiodącym będzie wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną w ramach projektu ?Partnerstwo dla dzieci?."
źródło: www.wspólnadroga.pl

Razem dla rodziny

w przygotowaniu

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.